Board Members

Tan Sri Datuk Seri Mohd Hussin Bin Abd Hamid

Executive Chairman

Puan Sri Zarina Binti
Abdullah

Executive
Director….

Datuk Khairuddin Bin Tan Sri Mohd Hussin

Chief Executive Officer

Datuk Abdul Malik Bin Tan Sri Mohd Hussin

Deputy Chief Executive
Officer

Background of Our Executive Chairman

and Chief Executive Officer